Bepalingen inzake gegevensbescherming KeukenAtlas

1. Naam en contactgegevens van het voor de verwerking verantwoordelijke bedrijf en toezichthouder voor gegevensbescherming

Verantwoordelijk:
KüchenAtlas Portal Betriebs GmbH
Bergsonstraße 47
D-81245 München
Tel.: +49 (0) 89 - 961 600 38-0
Fax: +49 (0) 89 961 600 38-9

Voor vragen over de gegevensbescherming kunt u via bovenstaand adres contact opnemen of u stuurt een e-mail aan datenschutz@kuechenatlas.de

2. Verzamelen en opslaan van persoonsgegevens evenals wijze waarop ze gebruikt worden en doel van het gebruik

 1. Bij bezoek van de website

  Bij het oproepen van onze webiste wordt door de browser die op uw ICT-toestel wordt gebruikt automatisch informatie aan de server van onze website gezonden. Deze informatie wordt zonder dat u daarvoor iets hoeft te doen verzameld en tot het tijdstip van geautomatiseerde verwijdering opgeslagen:

  • Naam van opgroepen bestand
  • Datum en tijdstip van de oproep
  • Verzonden hoeveelheid gegevens
  • Melding of oproep succesvol was
  • Beschrijving van het type webbrowser dat gebruikt werd
  • Gebruikt besturingssysteem
  • De daarvoor bezochte pagina
  • Provider
  • Uw IP-adres

  De genoemde gegevens worden door ons verwerkt met volgend doel:

  • Zorgen voor een goed verlopende verbindingsopbouw van de website,
  • zorg dragen voor een comfortabel gebruik van onze website,
  • evaluatie van de systeemveiligheid en -stabiliteit
  • en tot slot voor verdere administratieve doeleinden.

  De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 Abs.1 lit.f DSGVO. Ons gewettigd belang volgt uit de bovengenoemde doelen voor het verzamelen van gegevens. De verzamelde gegevens worden in geen geval gebruikt om conclusies over u als persoon te trekken.

  Bovendien maken we bij het bezoek van onze website gebruik van cookies en analyse- en marketingdiensten. Verdere informatie hierover kunt u vinden bij punt 4 - 6 van deze privacyverklaring.

 2. Bij gebruik van onze keukenplanner of favorietenlijsten

  Op onze website bieden we u de mogelijkheid een keuken te ontwerpen of een favorietenlijst samen te stellen. Door het invullen van uw e-mailadres kunt u het actuele keukenontwerp resp. favorietenlijst opslaan en via de aan u gestuurde toegangsmail ook in de toekomst weer oproepen.

  De verwerking van de gegevens geschiedt volgens Art. 6 Abs.1 lit.b DSGVO op basis van uw concrete aanvraag.

 3. Bij gebruik van een service op de website van een partner

  Wij bieden partners, bijvoorbeeld keukendealers, de mogelijkheid om een van onze diensten (bijvoorbeeld keukenplanner) op hun website te integreren voor het inbedden van verzorgde inhoud of applicaties in KitchenAtlas, evenals voor het opstellen van specifieke aanbiedingen. Als onderdeel van deze diensten heeft u soms de mogelijkheid om een gekwalificeerde aanvraag te doen door uw naam, uw contactgegevens (telefoonnummer of e-mailadres), postcode en woonplaats op te geven. In sommige gevallen kan vrijwillig aanvullende informatie worden toegevoegd. De gegevens die u invult in de dienst worden door ons opgeslagen en doorgegeven aan de beheerder van de website waarin de dienst is geïntegreerd om de aanvraag te verwerken.

  De verwerking van de gegens met als doel het opslaan resp. contactopname door de betreffende partner geschiedt volgens Art. 6 Abs.1 lit.b DSGVO op basis van uw concrete aanvraag.

 4. Bij gebruik van onze contactformuieren

  Bij alle vragen geven wij u de mogelijkheid door middel van de door ons ter beschikking gestelde contactformulieren op de website contact op te nemen. Daarbij is het vereist dat u uw naam, uw contactgegevens (telefoonnummer of e-mailadres) en een boodschap invult, zodat uw boodschap beantwoord kan worden. Verdere gegevens kunnen vrijwillig worden ingevuld.

  De verwerking van de gegevens met als doel de contactopname door ons geschiedt volgens Art. 6 Abs.1 lit.b DSGVO op basis van uw concrete aanvraag.

 5. Bij gebruik van onze formulieren voor een gekwalificeerde aanvraag

  Voor het vervaardigen van een concreet aanbod bieden wij u op de website verschillende keukenplanners en keuzetools aan waardoor u door het invullen van uw achternaam, uw contactgegevens (telefoonnummer of e-mailadres), postcode en woonplaats de mogelijkheid heeft een gekwalificeerde aanvraag te stellen. Voor een deel kunnen er nog extra gegevens vrijwillig worden ingevuld.

  De verwerking van de gegevens met als doel contactopname door ons geschiedt volgens Art. 6 Abs.1 lit.b DSGVO op basis van uw concrete aanvraag.

 6. Bij gebruik van ons beoordelingsportaal

  Bij het geven van een beoordeling op ons beoordelingsplatform is ter verificatie resp. voor eventuele vragen het invullen van een e-mailadres noodzakelijk.

  De verwerking van de gegevens geschiedt hierbij op basis von ons gewettigd belang volgens artikel Art. 6 Abs.1 lit.f DSGVO.

 7. Bij het aanleggen van een gebruikersaccount

  Op onze internetsite bieden wij gebruikers de mogelijkheid zich met persoonlijke gegevens te registreren. De gegevens worden daarvoor op een door ons online ter beschikking gesteld formulier ingevuld, worden aan ons doorgegeven en opgeslagen. De gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

  Deze gegevens worden bij het registratieproces verzameld:

  • Gebruikersnaam
  • E-mailadres
  • Nickname
  • Openbaar pseudoniem

  Een registratie van de gebruiker is voor volgende functies en services op onze website vereist:

  • Aanleggen van een gebruikersaccount (klant)
  • Aanleggen van een gebruikersaccount (keukendealer)
  • Opnemen van vacatures
  • Opslaan van keukenontwerpen
  • Publiceren van beoordelingen
  • Favorietenlijsten opslaan

  Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is bij afgifte van toestemming door de gebruiker Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Wordt de registratie voor het vervullen van een contract benodigd waarvan de contractpartij de gebruiker is of de doorvoering van voorcontractuele maatregelen is de rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegens bovendien Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

 8. Bij gebruik van een beoordelingslink

  Voor het maken van individuele beoordelingen bieden we partners, bijvoorbeeld keukendealers, de mogelijkheid om uitnodigingen naar klanten te sturen om een beoordeling per e-mail in te dienen. De respectieve partner is als enige verantwoordelijk voor de toelaatbaarheid van het verzenden van de e-mail. Als een klant op de link klikt om een beoordeling in te dienen, wordt deze doorgestuurd naar onze website, om daar een beoordeling in te kunnen voeren. Het e-mailadres wordt aan ons doorgegeven om de authenticiteit van de beoordeling te verifiëren. De wettelijke basis voor onze verwerking van de gegevens is uw (Art. 6 par. 1 sub a AVG).

 9. Bij het gebruik van onze videochatfunctie

  Als u onze videochatfunctie gebruikt als keukenstudio of als eindklant rechtstreeks communiceert met de keukenstudio van uw keuze via videochat wordt de volgende informatie over uw deelname aan videochat verzameld:

  • Tijd en duur van gebruik,
  • Bron- en doelidentificatie,
  • Uw locatie,
  • Uw IP-adres,
  • Omvang van uw gebruik,
  • Content van communicatie.

  Deze verwerking vindt uitsluitend plaats om de videochatdienst aan te bieden en is in overeenstemming met artikel 6, lid 1, verlicht. b) Gerechtvaardigd AVG. De verwerking wordt namens ons uitgevoerd en volgens onze instructies door Nexmo Inc., 23 Main Street, Holmdel, NJ 07733 USA (hierna "Nexmo"). De gegevens kunnen worden verwerkt op servers in verschillende landen. Als de verwerking in derde landen plaatsvindt, wordt ervoor gezorgd dat de EU-standaardcontractbepalingen op deze verwerking van toepassing zijn, zodat voldoende garanties voor een passend niveau van gegevensbescherming worden gegarandeerd. Meer informatie over gegevensverwerking bij Nexmo vindt u op: https://www.vonage.com/legal/privacy-policy/?icmp=footer_legalpolicy_privacy.

3. Doorgeven van gegevens

Doorgave van uw persoonlijke gegevens aan derden met een ander doel dan de hieronder genoemde doelen vindt niet plaats.

We geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden indien:

 • u volgens Art. 6 Abs.1 lit.a DSGVO expliciet toestemming hiervoor heeft gegeven,
 • het doorgeven volgens Art.6 Abs.1 lit.f DSGVO noodzakelijk is en er geen redenen zijn om aan te nemen dat u er een te beschermen belang bij heeft dat uw gegevens niet worden doorgegeven,
 • er een wettelijke verplichting bestaat voor het doorgeven op basis van Art. 6 Abs.1 lit.c DSGVO,
 • dit wettelijk toegestaan is en volgens Art. 6 Abs.1 lit.b DSGVO voor de afwikkeling van contractuele verhoudingen met u vereist is.

4. Cookies

We maken op verschillende plaatsen op onze website gebruik van zogenaamde cookies. Door dergelijke bestandselementen kan uw computer als technische eenheid tijdens uw bezoek op deze website worden geïdentificeerd om het gebruik van ons aanbod – ook bij terugkerende bezoeken – te vergemakkelijken.

U heeft echter in het algemeen de mogelijkheid uw internetbrowser zo in te stellen dat u over het optreden van cookies geïnformeerd wordt, zodat u ze kunt toelaten of verweigeren, resp. reeds aanwezige cookies kunt verwijderen.

Gebruikt u de hulpfunctie van uw internetbrowser om informatie over de wijziging van de cookie-instellingen te verkrijgen. Wij attenderen u op het feit dat enige functies van onze website eventueel niet functioneren indien u het gebruik van cookies heeft gedeactiveerd.

Cookies staan niet toe dat een server privé-gegevens van uw computer of de op een andere server opgeslagen gegevens kan lezen. Ze veroorzaken geen schade aan uw computer en hebben geen virus.

We maken gebruik van cookies op basis van Art. 6 Abs. 1 lit.f DSGVO: de verwerking geschiedt ter verbetering van het functioneren van onze website. Het gebruik van cookies is daarom als gerechtvaardigd belang voor ons noodzakelijk.

5. Gebruik van Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google is onder de Privacy-Shield-overeenkomst gecertificeerd en biedt hierdoor een garantie dat het Europese recht voor gegevensbescherming wordt gehanteerd (zie https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google Analytics gebruikt zgn. „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maakt. De door de cookie verzamelde informatie of uw gebruik van deze website wordt in het algemeen aan een server van Google in de USA gestuurd en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt op deze website anoniem gemaakt, uw IP-adres wordt door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere lidstaten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Slechts in enkele uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de USA doorgestuurd en daar ingekort. Google zal in onze opdracht deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om berichten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere diensten voor ons uit te voeren die samenhangen met het gebruik van de website en internet. Het IP-adres dat door uw browser voor Google Analytics wordt gebruikt wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies door een bepaalde instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij attenderen u echter op het feit dat u in dit geval eventueel niet gebruik kunt maken van alle functies van onze website. U kunt bovendien het doorsturen van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken data (incl. uw IP-adres) aan Google verhinderen, evenals het verwerken van deze data door Google als u via de link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) de beschikbare browser plug in downloadt en installeert.

We attenderen u op het feit dat op deze website Google Analytics aangevuld is met de code "gat._anonymizeIp();" om een het anonieme verzamelen van IP-adressen (zgn. IP-masking) te garanderen.

Bovendien kunt u het veramelen van gegevens door Google Analytics met een klik op volgende link verhinderen. Er worden dan opt-out-cookies geplaatst die verhinderen dat verdere gegevens van u worden verzameld. Dit wordt met name aanbevolen als u met mobiele eindapparatuur onze website bezoekt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming kunt u vinden op www.google.com/analytics/terms/de.html resp. op www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

We maken gebruik van het voorgenoemde analyse-tool op basis van Art. 6 Abs. 1 lit.f DSGVO: de verwerking geschiedt ter analyse van het gebruikersgedrag en is daarom als gerechtvaardigd belang voor ons noodzakelijk.

6. Gebruik van Google Marketingdiensten

We maken gebruik van de marketing- en remarketingdiensten (afgekort tot „Google-marketingdiensten“) van de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

De Google marketingdiensten maken gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en het ons mogelijk maken reclame voor en op onze website doelgericht te tonen om gebruikers de advertenties te presenteren die mogelijk passen bij hun belangstelling. Indien u bijvoorbeeld advertenties voor producten krijgt waarvoor u op andere websites belangstelling heeft getoond, spreekt men van „remarketing“. Voor dit doel worden bij oproepen van onze en andere websites waarop Google-marketingdiensten actief zijn direct door Google een code door Google uitgevoerd en worden zgn. (re)marketing-tags op de website geplaatst.

De door de cookie resp. tags verzamelde informatie over uw gebruik van deze website worden normaal gesproken aan een server van Google in de USA doorgestuurd en daar opgeslagen. Door het activeren van het anoniem maken van het IP-adres op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de staten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. De gegevens van de gebruiker worden voor wat betreft de Google-marketingdiensten dus principieel pseudoniem verwerkt. Dat wil zeggen dat Google bijvoorbeeld niet naam of e-mailadres van de gebruiker opslaat, maar relevante gegevens die via de cookie werden verzameld opslaat onder een pseudoniem gebruikersprofiel. Dat wil zeggen dat vanuit het perspectief van Google gezien de advertenties niet voor een concreet geïdentificeerde persoon worden verzameld en getoond, maar voor de eigenaar van de cookie, onafhankelijk daarvan wie deze eigenaar van de cookie is. Dit geldt niet als een gebruiker Google expliciet heeft toegestaan de gegevens zonder het gebruik van pseudoniemen te verwerken. De door Google-marketingdiensten over de gebruiker verzamelde informatie wordt aan Google doorgestuurd en op servers van Google in de USA opgeslagen.

Een van de door ons gebruikte Google-marketingdiensten is het online-reclameprogramma „Google AdWords“. In het geval van Google AdWords krijgt iedere AdWords-klant een andere „Conversion Cookie“. Cookies kunnen hierdoor niet via de website van de AdWords-klant achterhaald worden. De door middel van cookies verkregen informatie maakt het mogelijk conversie statistieken samen te stellen voor AdWords-klanten, die de conversion-tracking hebben gewenst. De AdWord-klanten krijgen informatie over het totaal aantal bezoekers die de advertentie hebben aangeklikt en doorgeleid zijn naar een pagina die voorzien is van een conversion-tracking-tag. Ze krijgen echter geen informatie waarmee de gebruiker persoonlijk te identificeren zou zijn.

We kunnen op basis van de Google-marketingdienst „DoubleClick“ reclame-advertenties van derden opnemen. DoubleClick maakt gebruikt van cookies waarmee Google en de partner-websites het plaatsen van advertenties op basis van bezoeken van de gebruikers op deze website resp. andere websites op internet mogelijk wordt gemaakt.

Verder kunnen we gebruik maken van de „Google Tag Manager“ om de Google analyse- en marketingdiensten op onze website op te nemen en te beheren.

Meer informatie over het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden door Google kunt u vinden op de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads, de informatie over de gegevensbescherming van Google kunt u vinden op https://www.google.com/policies/privacy.

Als u de op belangstelling georiënteerde reclame door Google-marketingdiensten wilt weerspreken kunt u gebruik maken van de instellings- en opt-out-mogelijkheden van Google: http://www.google.com/ads/preferences.

We baseren ons bij het gebruik van eerder genoemde marketingdiensten op Art. 6 Abs. 1 lit.a DSGVO.

7. Gebruik van Matomo (voorheen Piwik)

We maken gebruik van Matomo, een open-source-software voor statistische bezoekersevaluatie van de website.

Matomo maakt gebruik van zgn. „cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Het IP-adres van de gebruiker wordt ingekort, zodat er voor het verwerken van de gegevens pseudonieme gebruikersprofielen worden aangelegd.

De door de cookie verkregen informatie over uw gebruik van dit online-aanbod wordt op onze server opgeslagen en niet aan derden doorgegeven.

Bovendien kunt u het verzamelen van informatie door Matomo door het aanklikken van volgende link verhinderen. Er wordt dan een opt-out-cookie geplaatst, die verdere gegevensverzameling bij uw bezoek van deze website verhindert.

We maken gebruik van het eerdergenoemde analysetool op basis van Art. 6 Abs. 1 lit.f DSGVO: de verwerking geschiedt ter analyse van het gebruikersgedrag en is daarom als gerechtvaardigd belang voor ons noodzakelijk.

We baseren ons bij het gebruik van eerdergenoemde marketingdiensten op Art. 6 Abs. 1 lit.a DSGVO.

8. Gebruik van Google Fonts

We gebruiken de lettertypes („Google Fonts“) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Voor het gebruik van deze inhoud is het IP-adres voor Google LLC noodzakelijk.

Meer informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van de externe aanbieder op https://www.google.com/policies/privacy/, en bij de FAQ op https://developers.google.com/fonts/faq.

We baseren het gebruik van de eerdergenoemde layoutfunctie op Art. 6 Abs. 1 lit.f DSGVO: de verwerking is voor de gebruikersvriendelijke vormgeving van onze website vereist en is daarom als gewettigd belang voor ons noodzakelijk.

9. Gebruik van Cloudfare

We maken gebruik van het zgn. „Content Delivery Network" (CDN), aangeboden door Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA. Cloudflare is volgens de Privacy-Shield-overeenkomst gecertificeerd en biedt hierdoor een garantie dat er rekening wordt gehouden met Europees privacyrecht (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active).

Een CDN is een dienst door middel waarvan inhoud van ons online-aanbod, voornamelijk grote mediabestanden, zoals grafieken of scripts d.m.v. regionaal verdeelde en via het internet verbondern servers sneller geleverd worden. De verwerking van de gegevens van de gebruiker geschiedt alleen met het oog op de genoemde doeleinden, waarbij er rekening wordt gehouden met de veiligheid en functionaliteit van het CDN.

We baseren het gebruik van eerdergenoemde functie op Art. 6 Abs. 1 lit.f DSGVO: de verwerking vindt plaats voor een efficiënte en zo optimaal mogelijke website en is door dit gewettigd belang voor ons noodzakelijk.

Meer informatie kunt u vinden in de privacyverklaring van Cloudfare: https://www.cloudflare.com/security-policy.

10. Gebruik van Vimeo

We gebruiken de dienst van de externe provider Vimeo, LL C, 555 West 18 th Street, New York, New York 10011, VS om video's te weergeven.

De waarneming van het IP-adres door de externe providers is noodzakelijk voor de presentatie van deze inhoud.

Meer informatie in de privacyverklaring van de externe aanbieder op https://vimeo.com/privacy wordt verwijderd.

We baseren het gebruik van de bovengenoemde functie op art. 6 par. 1 lid. f GDPR: de verwerking vindt plaats om onze website te ontwerpen in overeenstemming met de vereisten en is daarom noodzakelijk om onze rechtmatige belangen te beschermen.

11. Duur van gegevensopslag

De bij ons opgeslagen gegevens worden verwijderd zodra u een toestemming herroept resp. als de gegevens voor het doel niet meer noodzakelijk zijn en er geen gewettigd belang of wettelijke termijnen zijn voor het bewaren van de opgeslagen informatie.

Voor zover de gegevens niet worden verwijderd, omdat ze voor andere en wettelijk toegestane doeleinden noodzakelijk zijn, wordt het verwerken beperkt. D.w.z. dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor een ander doel worden gebruikt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens van gebruikers die vanuit handels- of fiscaaltechnische overwegingen bewaard moeten worden.
Volgens de wettelijke voorschriften worden de gegevens 6 jaar overeenkomstig § 257 Abs. 1 HGB (bv. handelsbrieven, boekingsformulieren, etc.) en 10 jaar overeenkomstig § 147 Abs. 1 AO (bv. handels- en zakelijke brieven, fiscaaltechnisch relevante documenten).

12. Rechten van betrokkennen

U heeft als betrokkene volgende rechten:

 1. Recht op informatie

  U heeft het recht aan ons een bevestiging te vragen of gegevens die u betreffen zijn verwerkt.

 2. Rectificatie/verwijdering/beperking van de verwerking

  U heeft bovendien het recht ons te verzoeken

  • uw persoonsgegevens onmiddellijk te rectificeren (recht op rectificatie);
  • uw persoonsgegevens onmiddellijk te verwijderen (recht op verwijdering) en
  • de verwerking te beperken (recht op beperken van de verwerking).
 3. Recht op gegevensportabiliteit

  U heeft het recht uw persoonsgegevens, die u ons verstrekt heeft, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen en deze gegevens aan een andere verantwoordelijke door te geven.

 4. Herroepingsrecht

  U heeft het recht uw toestemming te allen tijde te herroepen. Het herroepen van uw toestemming laat de geldigheid van reeds in werking zijnde verwerking, tot het tijdstip van herroeping, onverlet.

 5. Recht op verzet

  Is de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen voor de vervulling van een taak met algemeen belang (Art. 6 Abs. 1 Buchst. e) DSGVO) of voor de vervulling van ons gewettigd belang (Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) DSGVO) vereist, heeft u het recht op verzet.

 6. Recht op bezwaar

  Bent u van mening dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de DSGVO, heeft u onverminderd andere rechtsmiddelen het recht op bezwaar bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen bij wijziging van de rechtssituatie, van de dienst en de verwerking van gegevens. Dit geldt echter alleen voor wat betreft verklaringen verband houdend met de verwerking van gegevens. Voor zover toestemming van gebruikers vereist is of delen van de privacyverklaring regelingen betreffen voor de contractuele relatie met de gebruikers, kunnen wijzigingen alleen met toestemming van de gebruikers worden uitgevoerd.

Gebruikers kunnen informatie over dergelijke wijzigingen regelmatig in deze privacyverklaring vinden,

DROOMKEUKEN GEZOCHT? NU VINDEN!