Bepalingen inzake gegevensbescherming KeukenAtlas

De bescherming van de persoonsgegevens van gebruikers staat centraal bij KeukenAtlas.

KeukenAtlas heeft daarom alle technische en organisatorische maatregelen getroffen, om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake de gegevensbescherming op voldoende wijze kunnen worden nageleefd.

In zoverre zijn deze bepalingen inzake gegevensbescherming een aanvulling op de algemene gebruiksvoorwaarden van het platform van KeukenAtlas.

KeukenAtlas verzoekt iedere gebruiker deze bepalingen inzake gegevensbescherming aandachtig door te lezen.

1. Basisprincipes bij de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker

KeukenAtlas onderwerpt zich aan de volgende basisprincipes bij de bescherming van persoonsgegevens van de gebruiker:

KeukenAtlas verzamelt, verwerkt en gebruikt de persoonsgegevens met inachtneming van de wetgeving inzake gegevensbescherming van de Bondsrepubliek Duitsland en de richtlijnen inzake gegevensbescherming van de Europese Unie.

KeukenAtlas gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend om de gebruikmaking van het internetplatform KeukenAtlas mogelijk te maken. In geen geval zal KeukenAtlas ongevraagd de persoonsgegevens aan derden verstrekken voor reclame- en marketingdoeleinden noch deze op andere wijze aan derden doorgeven.

Voorzover het in een enkel geval noodzakelijk is, mag KeukenAtlas persoonsgegevens van een geregistreerde gebruiker doorgeven aan derden, indien deze KeukenAtlas meedelen, dat de ingevoerde inhoud van een geregistreerde gebruiker inbreuk maakt op hun industriële eigendomsrechten (auteurs-, merken- of andere naburige rechten, alsmede overige immateriële rechten).

2. Door het bevestigen van de checkbox voor de bepalingen inzake gegevensbescherming verklaart u zich ermee akkoord dat wij uw aansluitend doorgegeven persoonsgegevens, bijv. naam, aanhef, adres, telefoonnummer, e-mailadres etc. ten behoeve van toezending van verdere informatie opslaan en verwerken en aan onze bevoegde externe partners (keukenvakhandelaren en/of vakbedrijven) doorgeven ten behoeve van de verwerking van aanvragen en het doen van een aanbod. Voor de opslag van uw gegevens wordt u steeds gevraagd om in te stemmen met deze verklaring inzake gegevensbescherming. Zonder uw toestemming kunnen onze partners uw persoonlijke gegevens niet opslaan en als gevolg daarvan uw aanvraag ook niet aanvaarden. U heeft in dit geval ook verder nog toegang tot het informatieve gedeelte van de KeukenAtlas-websites.

3. De KeukenAtlas-websites worden vanaf een hiervoor gespecialiseerde computer (zgn. server) geleverd, die automatisch bij iedere aanvraag van de website informatie registreert en in protocolbestanden (zgn. log files) opslaat. Hierbij gaat het om de volgende informatie: het browsertype en browserversie (zgn. user-agent), het gebruikte besturingssysteem, het adres van de voorgaande bezochte internetpagina (zgn. referrer URL), het adres van de computer, waarmee de gebruiker toegang verkrijgt tot deze website (zgn. IP-adres), alsmede de tijd van het oproepen van de website. Deze informatie wordt door de browser van de gebruiker doorgegeven, voor zover de gebruiker – evt. door middel van een daarvoor geïnstalleerd programma – zijn browser niet zo heeft ingesteld, dat de doorgifte van deze informatie wordt onderdrukt. De informatie die verkregen wordt uit de logfiles van de server, kan door KeukenAtlas niet worden gekoppeld aan de betreffende bezoekers van de KeukenAtlas-website. Samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen door KeukenAtlas vindt niet plaats.

4. Wij maken gebruik van zogenaamde cookies, om uw via het internet aan ons toegezonden aanvragen en verzoeken om informatie te ordenen. Deze kleine bestanden worden door uw browser automatisch op uw harde schijf opgeslagen gedurende het gebruik van onze internetsite en zijn noodzakelijk voor het probleemloos gebruik van de site. U kunt de cookies na gebruik van onze internetsite door een hiervoor bestemde configuratie van uw browser te allen tijde weer verwijderen.

5. Daarnaast maken wij gebruik van statistische tools, die naast de hierboven genoemde gegevens de beweging op de website en de volgende technische informatie registreren, die automatisch door uw browser worden doorgegeven: beschikbaarheid Javascript, Java, Flash, beeldschermresolutie, browserversie, besturingssysteem, duur van het bezoek, terugkerende bezoeker, geografische herkomst, alsmede het internetadres (IP-adres).

De hiervoor momenteel gebruikte statistische tools zijn:

  • Google Analytics (zie ook de bijbehorende bepalingen inzake gegevensbescherming http://www.google.com/analytics/de-DE/tos.html)

    U kunt de registratie van door de cookie verzamelde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de op het volgende adres verkrijgbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alle zo verzamelde gegevens worden niet gerelateerd aan een afzonderlijke gebruiker. Samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats. De geregistreerde gegevens worden uitsluitend geanalyseerd voor statistische doeleinden.

Als gebruiker heeft u te allen tijde het recht op herroeping van de toestemming van de gegevensverwerking en -gebruik met werking voor de toekomst. U kunt uw toestemming voor de verwerking en het gebruik van uw gegevens met betrekking tot alle of tot afzonderlijke gegevens en/of met betrekking tot het doen van offertes door ons en/of het doen toekomen van meer informatie over ons en/of doorgave aan onze partners herroepen. Wij verzoeken u hiervoor een e-mail te sturen aan datenschutz@kuechenatlas.de of rechtstreeks contact op te nemen - ook indien u vragen heeft - met de interne verantwoordelijke voor de bescherming van persoonsgegevens bij KüchenAtlas Portal Betriebs GmbH, Bergsonstrasse 47, 81245 München. U kunt eveneens het aanmaken van een gebruikersprofiel zonder persoonsgegevens voorkomen. Hiertoe dient u de cookies op uw browser uit te schakelen.

7. Daarnaast heeft u vanzelfsprekend de mogelijkheid te allen tijde informatie te verkrijgen omtrent de bij ons over u opgeslagen gegevens respectievelijk deze te laten wijzigen, blokkeren en/of te laten verwijderen. Wij verzoeken u hiervoor een e-mail te sturen aan datenschutz@kuechenatlas.de of rechtstreeks contact op te nemen - ook indien u vragen heeft - met onze interne verantwoordelijke voor de bescherming van persoonsgegevens. Ook heeft u vanzelfsprekend de mogelijkheid te allen tijde informatie te verkrijgen over de op u betrekking hebbende gegevens, die wij hebben doorgegeven aan onze keukenpartners. Bij onze keukenpartners kunt u eveneens informatie opvragen over de gegevens die zij van u hebben opgeslagen en deze bij hen laten wijzigen, blokkeren en/of verwijderen.

DROOMKEUKEN GEZOCHT? NU VINDEN!