Energie-efficiëntieklassen

Gebruikersinformatie rond het thema energie-efficiëntielabel – Waarop dient u te letten bij aankoop van energiezuinige keukenapparatuur?

Algemene info over het energie-efficiëntielabel

Veel fabrikanten van keukenapparatuur hebben hun geheel eigen aanduidingen voor de bijzondere functies van hun apparaten. Ze klinken goed en aantrekkelijk, maar als klant kunt u zich daarbij toch weinig voorstellen. In een tijdperk waarin milieubescherming een belangrijk item is en bovendien iedereen voorzichtig met zijn geld omgaat, bestaat er echter een handleiding voor apparatuur, waarop wij uw aandacht willen vestigen.

Iedere Europese fabrikant van elektro-apparaatuur is verplicht een zogenaamd energie-label op zijn producten aan te brengen en de klanten op deze wijze direct over het energieverbruik van de apparatuur te informeren. Ook bij dergelijke producten die online worden aangeboden moet alle informatie die op het label is aangegeven zichtbaar zijn. Sinds 2015 is de grafische weergave van het energielabel voor de online-handel verplicht. Tot de apparatuur die zo gekenmerkt dient te worden behoren sinds 01.01.2015 voor wat betreft de keuken: elektrische ovens en gasovens, vaatwassers, koel- en vriesapparatuur, wasmachines en wasdrogers, lampen en afzuigkappen. Door middel van het energielabel zou het koopgedrag van de klanten zo moeten veranderen dat de verkoop van vooral energiesparende en daardoor milieubewustere apparatuur bevorderd wordt.

Als gebruikersinformatie dient het etiket van het energielabel goed zichtbaar op het apparaat te worden geplaatst. Naast de informatie over het stroomverbruik dienen, afhankelijk van het soort apparaat, ook andere gebruikseigenschappen, zoals drogende werking, geluidsniveau, waterverbruik en capaciteit vermeld te worden.

Om een simpele inschatting van de energie-efficiëntie van de keukenapparatuur en een vergelijking met andere apparatuur mogelijk te maken, bestaat er een eenduidige scala, een classificatie in energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D. D is dan de slechtste waarde, A+++ normaal gesproken de beste. De enige uitzonderingen hierbij zijn de wasdroger en sinds 2015 de afzuigkap. Bij deze apparaten loopt het scala voorlopig nog van A (beste waarde) tot G (slechtste waarde). Bij koel- en vriesappartuur, vaatwassers en wasmachines geldt echter sinds 2011 en bij ovens op gas of elektra sinds januari 2015 A+++ als beste energie-efficiëntieklasse. Koel- en vriesapparaten (met uitzondering van wijnkoelkasten), vaatwassers en wasmachines die nieuw op de markt komen moeten minstens een energie-efficiëntieklasse van A+ hebben.

Het energie-efficiëntielabel van een koel- en vriesapparaat

Ook al lijkt het zo dat een koelkast met energie-efficiëntieklasse A maar weinig stroom verbruikt, als je het vergelijkt met de nieuwste koelkasten met een energie-efficiëntieklasse van A+++ (hoogste efficiëntie) scheelt dat toch al gauw 70% aan stroom.

De energie-efficiëntie van een koelkast met en zonder vriesvak, koel- en vriescombinaties, vrieskast en vrieskist wordt berekend door de inhoud van de afzonderlijke vakken en temperatuurzones in verhouding tot het stroomverbruik. Weest u dus niet verbaasd als u een groot koelapparaat ziet dat in vergelijking met een kleiner apparaat natuurlijk een hoger stroomverbruik heeft, maar toch een betere energie-efficiëntieklasse heeft.

Een voorbeeldsommetje: De nieuwste topapparaten bij de koel- en vriescombinaties verbruiken ongeveer 132 kWh stroom per jaar. Bij een gemiddelde stroomprijs van 29 cent per kWh betaalt u voor dit appraat van de klasse A+++ ongeveer € 38 per jaar. Ter vergelijking: Een ongeveer 10 jaar oud vergelijkbaar apparaat met energie-efficiëntieklasse B verbruikt 359 kWh per jaar. Voor deze koel- en vriescombinatie betaalt u daardoor per jaar ongeveer € 66 euro meer voor de stroom.

Door de keuze van het juiste apparaat kan extra energie worden bespaard. Het koelapparaat dient niet te groot te worden gekocht aangezien een lege koelkast meer stroom verbruikt dan een goed gevulde. Het is namelijk zo dat de levensmiddelen die gekoeld worden die kou opslaan en dan zelf de kou doorgeven.

Behalve de energie-efficiëntieklasse worden bij koel- en vriesapparaten ook nog het energieverbruik in kWh per jaar, het nettovolume van de koelkast, het nettovolume van de vrieskast en de maximale geluidsontwikkeling in decibel aangegeven. Aangezien koel- en vriesapparatuur gemiddeld 14 jaar in een huishouding blijft, is het zinvol een zuinig apparaat te kopen. U moet weliswaar met de koop van A+++-appartuur rekenen op hogere aanschaffingskosten, maar het prijsverschil is er na een paar jaar al weer uit en u houdt uiteindelijk meer geld over.

Energie-efficiëntie van vaatwassers

Ook voor een andere keukenhulp is het label voor zuinigheid en efficiëntie verplicht in Nederland: de vaatwasser. Op dit energielabel vindt u echter nog meer informatie: allereerst en op de bekende plaats is dat de aanduiding van de energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

Onder op het label moeten bovendien droogwerking, capaciteit, waterverbruik, stroomverbruik en geluidsontwikkeling worden aangegeven. De droogwerking wordt aangegeven van A (beste) tot D (schlechtste). Deze waardes zijn bijzonder belangrijk. De droogwerking verraadt hoe vochtig het serviesgoed na het afwassen is. Het jaarlijkse stroomverbruik wordt in kWh aangegeven en heeft betrekking op 280 wasbeurten. Het aantal standaardcouverts laat zien hoeveel er in de vaatwasser past. Internationaal geldt als standaardcouvert: een bord, een soepbord, een dessertbordje, een kopje, een schoteltje, een glas en vijfdelig bestek.

Het stroomverbruik kan bij een ander wasprogramma echter ook hoger uitvallen. Behalve het stroomverbruik moet u natuurlijk ook een blik op de geluidsontwikkeling werpen. Is deze zeer hoog, dan kan een lopende vaatwasser in de keuken het gezellige avondeten storen. Voor grote families is ook de hoogte van het aantal standaardladingen interessant. Heeft u veel serviesgoed, dan moet u uitkijken naar een groter apparaat.

Energie-efficiëntie van ovens

Een van de hoofdacteurs in de keuken is het fornuis. Ook hier kunt u de energie-efficiëntie van verschillende apparaten vergelijken. Er is echter een beperking: een EU-label is er tot nu toe alleen voor elektrische ovens en gasovens (sinds 01.01.2015). Ook stoomovens moeten van een label worden voorzien, stoomkokers echter niet, aangezien zij de damp als warmtebron gebruiken. Ook voor kookplaten van het fornuis is het nog niet verplicht gebruik te maken van het energielabel. U heeft hierdoor nog geen simpele mogelijkheid om twee apparaten met elkaar te kunnen vergelijken. In het algemeen is het zo dat inductiekookplaten normaal gesproken energie-efficiënter zijn, d.w.z. zuiniger zijn, dan conventionele kookplaten.

Bij ovens worden de energie-efficiëntieklassen in zeven niveaus verdeeld. Tot nu toe was A de beste en G de slechtste. Sinds 2015 geldt het nieuwe energielabel met de nieuwe beste energieklassen A+, A++, A+++. De classificatie gaat sindsdien van A+++ (beste) tot D (slechtste).

Bij elektrische ovens informeert het label over energieverbruik in kWh bij standaard- of hete lucht gebruik. Bij gasovens wordt het verbruik ook nog in MJ (megajoule) weergegeven. Deze eenheid geeft net als de “kilojoule” informatie over de energiewaarde. Bovendien staat op het label nog het volume van de oven in liters. Tussen 12 en 35 liter spreken we van een kleine oven, tussen 35 en 65 l van middelgroot en met meer dan 65 l volume kan de oven groot genoemd worden. Met de grootte van het apparaat wordt bij de indeling in de efficiëntieklasse rekening gehouden.

Energie-efficiëntie bij afzuigkappen

Sinds 1 januari 2015 moeten ook elektrische afzuigkappen voorzien worden van het energielabel, dat de klanten belangrijke productinformatie geeft. De energie-efficiëntieklasse wordt van A (laag verbruik) tot G (hoog verbruik) aangegeven. Om de twee jaar wordt er dan een betere klasse aan toegevoegd, tot de klasse A+++ wordt bereikt. Daardoor moet het gebruik van energiebesparende elektro-apparatuur worden bevorderd.

Het energielabel informeert over het jaarlijkse energieverbruik in kWh, over de hydrodynamische-efficiëntie, verlichtingsefficiëntie, vetfilterefficiëntie en het geluidsniveau in dB. De hydrodynamische- resp. blaasefficiëntie geeft informatie over hoeveel energie er nodig is om de gebruikte lucht te transporteren. De vetfilterefficiëntie laat zien hoe effectief de vetfilter van de afzuigkap is. Hoe beter de klasse, hoe meer vet er wordt opgenomen. De indeling loopt hier van klasse A tot G.

Voor de consument is vooral de informatie over de geluidssterkte van belang, aangezien een afzuigkap op de hoogste stand behoorlijk wat lawaai kan veroorzaken. Het geproduceerde geluid wordt in decibel aangegeven.

Energie-efficiëntie van andere elektrische apparatuur

Niet alleen bij elektrische apparatuur voor de keuken wordt het EU-label gebruikt. Ook wasmachines en wasdrogers moeten voorzien worden van een energielabel.

Wasmachines en wasdrogers

De klasse A+++ is te vinden op het energielabel van bijzonder zuinige wasmachines. De letter D staat daarentegen voor de slechtste energie-efficiëntieklasse. Ook hier is het uiteindelijk voordeliger een zuinig model te kopen. Een apparaat met klasse A+++ verbruikt ca. 30% minder energie dan een met klasse A. Het energielabel van wasmachines laat bovendien zien hoe hoog het stroomverbruik en waterverbruik van het apparaat is. Praktisch is ook dat de maximale hoeveelheid wasgoed in kg wordt aangegeven. Bovendien kunt u te weten komen hoeveel lawaai het centrifuge-programma produceert en over welke centrifuge-efficiëntie het apparaat beschikt. Deze wordt van A (beste) tot G (slechtste) aangegeven en geeft informatie over hoe nat de was uit de wasmachine komt. Deze waarde is relevant, aangezien u met een goede centrifuge-werking later bij het drogen in de wasdroger energie kunnen besparen, omdat de was droger uit de wasmachine komt.

Nog niet zo ver als met de wasmachine is het bij de wasdrogers (droogtrommels). Hier loopt het scala slechts van A (beste) tot G (slechtste). Daarnaast zijn op het etiket aangegeven: energieverbruik in kWh, capaciteit, apparaattype (afvoer- of condensdroger) en geluidsniveau in decibel.

Lampen (als lichtbron) en armaturen

Sinds 2013 is er ook een energie-etiket bij elektrische lampen verplicht. Er geldt een scala van A++ (bijzonder zuinig voor wat betreft energieverbruik tot E (slechtste energiebilans)

Wat is het verschil tussen lampen en armaturen? Om misverstanden te voorkomen vindt u hier een korte verklaring van de in de regelgeving gebruikte begrippen: bij een lamp gaat het om een vervangbaar product waaromee licht kan worden gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gloeilamp. Een armatuur is daarentegen een inrichtingsobject dat ervoor zorgt dat de lamp kan functioneren. De armatuur is er in verschillende designs en uitvoeringen en maakt het gebruik van de (gloei-) lamp mogelijk. Door de armatuur zo optimaal mogelijk neer te zetten of op te hangen kan niet alleen het werkgedeelte maar ook de hele keuken effectvol worden verlicht.

Evenals bij de andere huishoudelijke apparaten worden de consumenten door middel van het energielabel op de hoogte gesteld van het feit of een apparaat eerder een stroombespaarder of een stroomvreter is. Het etiket informeert daarom over de betreffende energie-efficiëntieklasse, de fabrikant en modelnaam en bij de lampen bovendien ook nog over het energieverbruik in kWh/1000h. Niet alle lampen moeten dergelijke informatie geven, bijvoorbeeld lampen en LEDs die functioneren d.m.v. een batterij of maar maximaal 30 lumen (lm) sterk zijn. Lumen is de maateenheid voor lichtstroom. Hoe hoger de waarde is, hoe lichter de lamp is. Ook niet zo lichtintensieve lampen, waarvan de hoofdfunctie niet verlichting is (bijvoorbeeld infraroodlampen voor warmte of flits-apparaten voor het maken van foto’s) hoeven nog steeds geen energielabel te dragen.

Online-keukenplanning

De KeukenAtlas online-keukenplanner

Keuken ontwerpen in online-keukenplanner met 3D-weergave