Energie-efficiëntieklassen

Alles wat u moet weten over het energielabel

We vertellen u waaraan u bij de aankoop van energiezuinige keukenapparatuur aandacht moet besteden. Wat is het doel van het energielabel en voor welke apparaten is het van toepassing? Voor welke keukenapparatuur is er een nieuw energielabel? En waar vindt men de energieklassen A+++, A++ en A+? We werpen licht op de achtergrond en laten u precies zien waar u op moet letten als het gaat om keukenapparatuur om het milieu en uw portemonnee op de lange termijn te beschermen.

Energie-efficiëntieklassen van keukenapparatuur

Veel fabrikanten van keukenapparatuur hebben hun eigen naam voor de speciale functies van hun apparaten. Zo worden er bij Bosch de zuinige en stille motor van afzuigkappen geadverteerd met de term EcoSilence Drive, bij huishoudelijke apparaten van Siemens heet dezelfde apparatuuruitrusting iQdrive Motor en bij Neff wordt het Efficient Silent Drive motor genoemd. Die aanduidingen klinken in de reclame pakkend en effectief, maar als klant kunt u er niet echt een voorstelling van maken. En u kunt de afzonderlijke functies op het eerste gezicht ook niet vergelijken. In tijden waarin milieubescherming en duurzaamheid benadrukt worden, en waar iedereen blij is met een of twee euro meer in zijn zak, is er echter een apparaataanduiding waarop we uw bijzondere aandacht willen vestigen en die de vergelijkbaarheid van de afzonderlijke keukenapparatuur duidelijk verheldert: het energielabel.

Waar wordt het energielabel voor gebruikt?

Elke Europese fabrikant van grote elektrische apparaten is verplicht om een zogenaamd energielabel of energieverbruikslabel aan te brengen op zijn goederen en de klanten via deze wijze zo direct te informeren over het energieverbruik van de individuele elektrische apparaten. Ook bij dergelijke producten die online worden aangeboden moet alle informatie die op het label is aangegeven zichtbaar zijn. Sinds 2015 is de grafische weergave van het energielabel voor de online-handel verplicht.

Tot de apparatuur die zo gekenmerkt dient te worden behoren voor wat betreft de keuken:

 • Elektrische ovens en gasovens
 • Vaatwassers
 • Koelkasten en diepvriezers
 • Wasmachines en wasdrogers
 • Lampen
 • Afzuigkappen

Door middel van het energielabel zou het koopgedrag van de klanten zo moeten veranderen dat de verkoop van vooral energiesparende en daardoor milieubewustere apparatuur bevorderd wordt. Tegelijkertijd moeten fabrikanten worden aangemoedigd om energie-efficiënte innovaties door te voeren.

Als consumenteninformatie moet het energieverbruikslabel altijd duidelijk zichtbaar zijn op het apparaat. Dit geldt ook als er keukenapparatuur in de keukenstudio in een modelkeuken zijn ingebouwd. Naast de informatie over het energieverbruik moet ook, afhankelijk van het type apparaat andere gebruikseigenschappen, zoals geluidontwikkeling, waterverbruik en capaciteit zijn te herkennen.

Welke energie-efficiëntieklassen zijn van toepassing op keukenapparatuur?

Om u in staat te stellen eenvoudig de energie-efficiëntie van het betreffende keukenapparaat te beoordelen en een directe vergelijking te maken, is er een uniforme schaal van D tot A+++. Sinds 1 maart 2021 is er ook een Indeling in energie-efficiëntieklassen van A tot G. G is de slechtste waarde, A de beste.

De wijzigingen vanaf maart 2021 hebben betrekking op de volgende apparaten in de eerste stap:

 • Vaatwassers
 • Koelkasten en diepvriezers
 • Opslagapparatuur voor wijn
 • Wasmachines
 • Wasdrogers
 • Elektronische displays inclusief televisies en monitoren

Sinds 1 september 2021 is de nieuwe classificatie ook van kracht voor lichtbronnen. Voorheen werd hier een schaal van A++ (beste waarde) tot E (slechtste waarde) gehanteerd.

lassen A+ t/m A+++ worden niet meer gebruikt bij bovengenoemde apparaten. Voor de andere productgroepen zijn de “oude” energielabels nog steeds van toepassing. Voor ovens en afzuigkappen varieert het spectrum van A+++ (beste waarde) tot D (slechtste waarde).

Wat is er nieuw op het energielabel sinds 1 maart 2021?

 • Op het energielabel staat een QR-code die met een smartphone of tablet kan worden ingescand en aan verdere productinformatie kan worden gekoppeld.
 • Er zijn nieuwe, gemakkelijk te begrijpen pictogrammen met deels nieuwe informatie.
 • Daarnaast worden nieuwe meet- en rekenmethoden gebruikt.

Belangrijk: Het nieuwe energielabel is niet vergelijkbaar met het oude label.

Sinds de plusklassen met het nieuwe energie-efficiëntielabel zijn weggelaten, hebben alle betrokken apparaatcategorieën door de fabrikanten nieuwe labels gekregen. Hierbij moet worden opgemerkt dat veel keukentoestellen die voorheen A+++ hadden, nu beduidend slechter geclassificeerd worden. Het is mogelijk dat een koelkast met de oude energie-efficiëntieklasse A+++ in klasse B schuift. De criteria voor het behalen van de nieuwe klasse A liggen hoog en zullen in eerste instantie niet door de keukenapparatuur kunnen worden gehaald. De hoge eisen aan het energieverbruik moeten ervoor zorgen dat het “nieuwe” energielabel langdurig kan worden gebruikt.

Keukenapparatuur in deze categorieën die geen nieuw label hebben gekregen, mogen vanaf 2022 niet meer op de Europese markt worden aangeboden, aangezien alleen het nieuwe label gebruikt mag worden.

Energie-efficiëntie van koelkasten en diepvriezers

Simpel gezegd: koelkasten en diepvriezers energie-efficiëntieklasse A verbruiken aanzienlijk minder elektriciteit dan andere met de slechtste klasse G.

Door de keuze van het juiste apparaat kan extra energie worden bespaard. Het koelapparaat dient niet te groot te worden gekocht aangezien een lege koelkast meer stroom verbruikt dan een goed gevulde. Het is namelijk zo dat de levensmiddelen die gekoeld worden die kou opslaan en dan zelf de kou doorgeven.

In aanvulling op de energie-efficiëntieklasse worden de volgende waarden ook aangegeven op koelkasten en diepvriezers:

 • Het energieverbruik in kWh per jaar
 • De totale bruikbare capaciteit van de koel- en vriescompartimenten in liters
 • De totaal bruikbare inhoud van de vriesvakken in liters
 • De geluidsemissie in dB (decibel)
 • De geluidsemissieklasse

Iedereen die nog vragen heeft over energie-efficiëntie of meer wil weten over het product, kan met de meegeleverde QR-code toegang krijgen tot de EU-productdatabase EPREL (EU Product Database for Energy Labelling).

Omdat koelkasten en diepvriezers gemiddeld 14 jaar in huishoudens blijven, is het meestal de moeite waard om een zuinig apparaat te kopen. Mogelijk moet u rekening houden met een hogere aanschafprijs voor A-apparaten, maar aan de andere kant verdient het prijsverschil zich na enkele jaren terug en heeft u uiteindelijk meer geld in uw portemonnee en heeft u tegelijkertijd een bijdrage geleverd aan het milieu.

Energie-efficiëntie van vaatwassers

Etikettering is sinds 1999 ook verplicht voor een andere keukenhulp in Duitsland in termen van zuinigheid en efficiëntie: de vaatwasser. Op hun energielabel vindt u echter andere waarden: De energie-efficiëntieklasse A t/m G, voorheen A+++ t/m D, is gemarkeerd en bevindt zich op de gebruikelijke plaats.

Het elektriciteitsverbruik is in kWh aangegeven en verwijst naar 100 wasbeurten in het eco-programma. Het stroomverbruik kan bij een ander wasprogramma echter hoger uitvallen. Verderop op het label vindt u ook de volgende waarden:

 • Het aantal couverts
 • Het waterverbruik van het eco-programma per uitgevoerde programma
 • De duur van het eco-programma
 • De geluidsemissie in dB
 • De geluidsemissieklasse

Het aantal standaardcouverts laat zien hoeveel er in de vaatwasser past. Internationaal geldt als standaardcouvert: een bord, een soepbord, een dessertbordje, een kopje, een schoteltje, een glas en vijfdelig bestek.

Behalve het stroomverbruik moet u natuurlijk ook een blik op de geluidsontwikkeling werpen. Is deze zeer hoog, dan kan een lopende vaatwasser in de keuken het gezellige avondeten storen. Vaatwassers van bijvoorbeeld Bosch zijn bijzonder stil. Voor gezinnen is de hoogte van de standaardlading ook interessant. Als u veel vaatwerk hebt, dan is het handig om een groter apparaat te nemen. Of, indien beschikbaar, de huishouding uitrusten met een andere vaatwasser.

Energie-efficiëntie van ovens

Een grote speler in de keuken is het fornuis. Nogmaals, u kunt de energie-efficiëntie van verschillende apparaten vergelijken en erachter komen welke fabrikanten van keukenapparatuur vooral opvallen als het gaat om het behoud van hulpbronnen. Er is echter een beperking: een EU-label is er tot nu toe alleen voor elektrische ovens en gasovens (sinds 01.01.2015). Ook stoomovens moeten van een label worden voorzien, stoomkokers echter niet, aangezien zij de damp als warmtebron gebruiken.

Geen labels voor branders en kookplaten

Ook voor kookplaten van het fornuis is het nog niet verplicht gebruik te maken van het energielabel. U heeft hierdoor nog geen simpele mogelijkheid om twee apparaten met elkaar te kunnen vergelijken. Inductiekookplaten zijn in de regel veel energie-efficiënter of zuiniger dan conventionele kookplaten van glaskeramiek of gietijzer.

Wanneer is een oven energiezuinig?

Bij ovens worden de energie-efficiëntieklassen in zeven niveaus verdeeld. Tot nu toe was A de beste en G de slechtste. Sinds 2015 geldt het nieuwe energielabel met de nieuwe beste energieklassen A+, A++, A+++. De classificatie gaat sindsdien van A+++ (beste) tot D (slechtste).

Bij elektrische ovens informeert het label over energieverbruik in kWh bij standaard- of hete lucht gebruik. Bij gasovens wordt het verbruik ook nog in MJ (megajoule) weergegeven. Deze eenheid geeft net als de “kilojoule” informatie over de energiewaarde. Bijzonder zuinige elektrische ovens zijn ovens met een energieverbruik van 0,9 kWh en minder bij conventioneel gebruik bij boven- en onderverhitting. Bovendien staat op het label nog het volume van de oven in liters. Tussen 12 en 35 liter spreken we van een kleine oven, tussen 35 en 65 l van middelgroot en met meer dan 65 l volume kan de oven groot genoemd worden. Met de grootte van het apparaat wordt bij de indeling in de efficiëntieklasse rekening gehouden.

Energie-efficiëntie bij afzuigkappen

Sinds 1 januari 2015 moeten ook elektrische afzuigkappen voorzien worden van het energielabel, dat de klanten belangrijke productinformatie geeft. De energie-efficiëntieklasse wordt van A+++ (laag verbruik) tot D (hoog verbruik) aangegeven. Bijzonder zuinige afzuigkappen vindt u bijvoorbeeld van de fabrikanten Neff en Siemens Huishoudapparaten.

Het energielabel informeert over:

 • Het jaarlijkse energieverbruik in kWh
 • De hydrodynamische-efficiëntie
 • De verlichtingsefficiëntie
 • De vetfilterefficiëntie
 • Het geluidsniveau in dB

De hydrodynamische- resp. blaasefficiëntie geeft informatie over hoeveel energie er nodig is om de gebruikte lucht te transporteren en wordt op het label weergegeven met de klassen A tot G. Klasse A staat voor de beste waarden. De vetfilterefficiëntie laat zien hoe effectief de vetfilter van de afzuigkap is. Hoe beter de klasse, hoe meer vet er wordt opgenomen. De classificatie is gebaseerd op de mate van vetafscheiding in de klassen A t/m G. A is de beste waarde.

Voor de consument is vooral de informatie over de geluidssterkte van belang, aangezien een afzuigkap op de hoogste stand behoorlijk wat lawaai kan veroorzaken. Het geproduceerde geluid wordt in dB aangegeven.

Energie-efficiëntie van andere elektrische apparatuur

Niet alleen bij elektrische apparatuur voor de keuken wordt het EU-label gebruikt. Ook wasmachines en wasdrogers moeten voorzien worden van een energielabel.

Energiezuinige wasmachines en wasdrogers

Sinds 1 maart 2021 siert klasse A het energielabel bijzonder zuinige wasmachines. Sindsdien staat de letter G voor de slechtste energiezuinigheidsklasse. Ook hier loont het de moeite om bijvoorbeeld een zuinig model aan te schaffen, die Bosch in de Serie 8 aanbiedt.

Op het energielabel van wasmachines staat ook het volgende:

 • Het stroomverbruik in kWh voor 100 programma's
 • Het waterverbruik in liters per wasbeurt
 • De vulhoeveelheid voor het programma Eco 40-60 in kg
 • De duur van het programma Eco 40-60
 • De geluidsemissie tijdens het spinproces in dB
 • De geluidsemissieklasse

De Centrifuge-efficiëntieklasse geeft informatie over hoeveel restvocht het wasgoed uit de machine komt en wordt aangegeven van A (beste) tot G (slechtste). Deze waarde is relevant, aangezien u met een goede centrifuge-werking later bij het drogen in de wasdroger energie kunnen besparen, omdat de was droger uit de wasmachine komt.

Net als bij de wasmachines, kijkt het label naar wasdrogers, d.w.z. wasmachine en droger in één apparaat. Het enige verschil is dat het label hier “in tweeën wordt gesplitst”. Rechts geeft het, net als de wasmachine, informatie over een wascyclus en links over een “wassen en drogen” -cyclus.

Bij wasdrogers varieert de schaal van A (beste) tot G (slechtste). Daarnaast zijn op het etiket aangegeven:

 • Energieverbruik in kWh
 • Capaciteit
 • Apparaattype (afvoer- of condensdroger)
 • Geluidsniveau in dB

Met de QR-code krijgt u sinds maart 2021 toegang tot de EU-productdatabase EPREL, waar u meer informatie kunt vinden over de wasmachine en was-droogcombinatie.

Lichtbronnen (lampen, lampen en LED-modules) en het thema energie

Sinds 2013 is er energie-etikettering toegepast op elektrische Lampen (verlichting) en verlichting verplichting veroorzaken. Aanvankelijk was een beoordelingsschaal van A++ (bijzonder zuinig in energieverbruik) tot E (slechtere energiebalans). Op 1 september 2021 vindt de overgang naar energie-efficiëntieklassen A t/m G plaats. Sindsdien moeten alle lichtbronnen (lampen, ledmodules en armaturen waarvan de lichtbron niet destructief kan worden verwijderd) worden gemarkeerd met het energielabel. Als de lichtbron zich in een “omringend product”, bijvoorbeeld een kast of apparaat, bevindt en zonder schade kan worden verwijderd, is er geen etiketteringsplicht.

Wat is het verschil tussen lampen en armaturen?

Om misverstanden te voorkomen vindt u hier een korte verklaring van de in de regelgeving gebruikte begrippen: bij een lamp gaat het om een vervangbaar product waaromee licht kan worden gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gloeilamp.

Een armatuur is daarentegen een inrichtingsobject dat ervoor zorgt dat de lamp kan functioneren. De armatuur is er in verschillende designs en uitvoeringen en maakt het gebruik van de (gloei-) lamp mogelijk. Door de armatuur zo optimaal mogelijk neer te zetten of op te hangen kan niet alleen het werkgedeelte maar ook de hele keuken effectvol worden verlicht.

Energiebespaarder of energieslurper? Welk licht is zuiniger?

Evenals bij de andere huishoudelijke apparaten worden de consumenten door middel van het energielabel op de hoogte gesteld van het feit of een apparaat eerder een stroombespaarder of een stroomvreter is. Het etiket informeert daarom over de betreffende energie-efficiëntieklasse, de fabrikant en modelnaam en bij de lampen bovendien ook nog over het energieverbruik in kWh/1000h.

Geen etiketteringsplicht voor op batterijen werkende lampen en ledmodules

Niet alle lampen moeten dergelijke informatie geven, bijvoorbeeld lampen en LEDs die functioneren d.m.v. een batterij of maar maximaal 60 lumen (lm) sterk zijn. Lumen is de maateenheid voor lichtstroom. Hoe hoger de waarde is, hoe lichter de lamp is. Ook niet zo lichtintensieve lampen, waarvan de hoofdfunctie niet verlichting is (bijvoorbeeld infraroodlampen voor warmte of flits-apparaten voor het maken van foto’s) hoeven nog steeds geen energielabel te dragen.

Online-keukenplanning

De KeukenAtlas online-keukenplanner

Keuken ontwerpen in online-keukenplanner met 3D-weergave

DROOMKEUKEN GEZOCHT? NU VINDEN!